دنباله تاریخ تصوف

محمدامین مروتی

 ابوالحسن خرقاني (وفات425هـ) او هم از اعاظم صوفيه است و مشربي شبيه بايزيد داشت. اُمّي و درس ناخوانده بود و حتي قرآن هم نمي دانست ولي به قول عطار بر سر گور بايزيد،كلّ قرآن بر او تلقين شد. از راه هيزم‌شكني روزگار مي‌گذراند و اهل توكل كاهلانه نبود. اما اهل رياضت بود. در طريقتِ تصوفِ سُكر و عشق گام برمي‌داشت و در باب تساهلش با مذاهب ديگر معروف است كه بر سر در خانقاهش نوشته بود: « هر كه در اين سرا درآيد، نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد كه هر كه را كه نزد خداي به جان ارزد، البته كه نزد بوالحسن، به نان ارزد.»" اخوان ثالث" اين حكايت را چنين روايت كرده است :

مـگـر بـُلحسن، پـيــر و شير مِـهـان                  كــه خَـرقان از او شهره شد در جهان

بـفــرمـــود بــر ســر درِ خـانـقــاه                  نگارند ايــن نـقـش خورشيد و مــاه:

 هــر آن كـس كه آيـد بر اين در فرود                  بــه اكـــرام و بــا آفــريــن و درود،

بــه هـر ديــن و ايمان، امانش دهيد                  مـپـرسـيـد از نــام و نـانـش دهـيد

كـه هر كس كه حق را بيرزد به جان                   يـقـين بُلحسن را بـيـرزد بـه نــان!

  و در باب اسرار باطني او و نيز در باب رحمت خداوند، عطار مي‌گويد ......

منبع اصلی مطلب : من فکر می کنم
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : ابوالحسن خرقاني