مجددین ,ماته
مجددین راس ماته
محمد امین مروتی
مولانا در دفتر سوم به خود خطاب می کند که نفس ناطقه ام گرم شده و جویی می کند تا در آن آبی برای استفاده صد سال آینده جاری شود. در حقیقت مولانا می گوید حرفی که من می زنم صد سال دیگر شنیده می شود و به نظر می آید که در این مدعا شکسته نفسی کرده باشد چرا که هنوز سخنانش از پی قریب هشت قرن شنونده دارد:
هین بگو که ناطقه جو می‌کند
تا به قرنی بعد ما آبی رسد
در اینجا اشاره به حدیث شریفی می کند که وفق آن در راس هر سده، احیاگری بر دین محمد(ص)، روحی تازه می دمد و تلویحا خود را یکی از "مجددین راس ماته" معرفی می کند و البته این مجددین به وسیله گذشتگان سلف هم مورد تایید بوده اند چنان که تورات و انجیل مصدق قرآن بودند:
گرچه هر قرنی سخن‌آری بود
لیک گفتِ سالفان، یاری بود
نه که هم تورات و انجیل و زبور
شد گواه صدق قرآن ای شکور
منبع اصلی مطلب : من فکر می کنم
برچسب ها : مجددین ,ماته
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : مجددین راس ماته