مجنون ,لیلی ,تحلیل

تحلیل عشق لیلی و مجنون

محمدامین مروتی

فروغ فرخزاد از تاثیر فرهنگ روزگار بر مفاهیم مختلف من جمله عشق و عاشقی سخن گفته بود. این که علم روانشناسی با تحلیل شخصیت مجنون او را یک مازوخیست خود آزار معرفی می کند. در مروری بر منظومه لیلی و مجنون این سخن فروغ به خوبی اثبات می شود.

اولا متوجه می شویم لیلی شوهر دارد و به مجنون عشق می ورزد. همسرش ابن السلام نام دارد. قاصدی بین لیلی و مجنون نامه می برد و می آورد. محتوای این نامه ها عمدتا ناله و فریاد از رنجی است که می برند و مقایسه و بر کشیدن رنج خود نسبت به معشوق :

مجنون خطاب به قاصد می گوید:

آمد بر ِآن سوارِ تازی

بگشاد زبان _به دلنوازی_

کای نجم یمانی! این چه سیرست؟!

من کی و تو کی ؟!...بگو که خیر است؟!

و قاصد جواب می دهد:

"صاحب خبرم" ز هر طریقی

یعنی :  به رفیقی از رفیقی. . .

 

 

منبع اصلی مطلب : من فکر می کنم
برچسب ها : مجنون ,لیلی ,تحلیل
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : تحلیل عشق لیلی و مجنون